היסעים תשפ"א

לחץ למעבר למודול היסעים

מודול היסעים מאפשר חיפוש תחנות היסעים במרחק אווירי בין כתובת מגורים לתחנת היסעים

ישנה אפשרות לבדוק באופן ידני מרחק הליכה עם כלי מדידה המובנים במודול

מדריך לעבודה עם המודול

תמונה זו מתארת את הכפתורים השונים של המודול
יש לבחור בחלון המתאים את הכתובת הרצויה

חיפוש כתובת

חשוב לציין כי חיפוש הכתובת נלקח ממאגר של כתובות עולמי ולכן לא כל הכתובות בחריש מופיעות בו (בעיקר הכתובות החדשות כגון רחוב ההתמדה במעוף- במקרה כזה ניתן לבצע התמקדות באופן עצמאי עם לחצן ההתמקדות (מספר 2 באיור הקודם))

הצגת מקרה בו לא מתקבלות תוצאות בחיפוש

הצגת תוצאות החיפוש

לאחר ביצוע החיפוש במפה יפתח עיגול שמציין את רדיוס החיפוש בהתאם למרחק שהגדרנו במחוון המרחק


בדוגמא הנוכחית לא נמצאו תחנות במרחק אווירי של 100 מטרים


ניתן להגדיל את טווח החיפוש

הצגת האופן בו מגדילים את טווח החיפוש ומקבלים עוד תוצאות

הגדלת טווח החיפוש ל- 400 מטר

התקבלו 5 תוצאות במרחק 400 מטר,

נפתחת רשימה של כל התחנות שנמצאות בתוך טווח 400 מטר מרחק אווירי מהכתובת אותה ביקשנו.

לכל תוצאה ברשימה מופיע המרחק האווירי בין התחנה לכתובת

בחירת תוצאה אחת מתוך רשימת התוצאות

לחיצה על תחנה ברשימה יסמן אותה בריבוע כחול במפה

תמונה המדגימה כיצד לחשב מרחק הליכה באופן ידני

מדידת מרחק הליכה באופן ידני

יש ללחוץ על לחצן המדידה (אייקון של סרגל)

יש לשרטט עם העכבר את המסלול המבוקש (כל לחיצה על המקש השמאלי תגדיר מקטע נוסף למסלול)

לסיום סימון המסלול יש ללחוץ לחיצה כפולה על המקש השמאלי של העכבר

תוצאת המדידה מופיעה בחלון כלי המדידה