ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

คู่มือการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 <ที่นี่>

ให้คลิกเลือกชุมนุมที่สนใจ และกรอกข้อมูลของนักเรียนลงไป แล้วกดส่ง (ลงทะเบียนได้เพียง 1 ชุมนุมเท่านั้น หากพบว่านักเรียนลงทะเบียนมากกว่า 1 ชุมชม จะนำชื่อออกและไปใส่ในชุมนุมที่เหลือสุดท้าย )

46. RBL301

49. A-Math

ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ให้คลิก>>>เข้าไปที่กิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนไว้

 1. Chem is try
 2. ศิลปะสร้างสรรค์
 3. ชุมนุมห้องสมุด
 4. ภาษาจีน
 5. ดนตรีไทย
 6. ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 7. แนะแนว
 8. ดนตรีพื้นเมือง
 9. สนุกกับวิทย์ฯ
 10. โรงเรียนธนาคารเสริมงามวิทยาคม
 11. ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
 12. งานบ้าน
 13. ชุมนุมนักประดิษฐ์
 14. สืบค้นภาษาคำเมือง
 15. พับกระดาษ
 16. สาระน่ารู้
 17. อาชีพในชุมชน
 18. สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
 19. ของเล่นวิทยาศาสตร์
 20. คณิตคิดสนุก
 21. วอลเลย์บอล
 22. คิดสนุก ปลุกสมอง
 23. รักเกษตร
 24. หนังสือเล่มเล็ก
 25. วงดนตรีสตริง
 26. ตามใจผู้เรียน
 27. IT สร้างสรรค์
 28. ฟังให้รู้ ดูให้เป็น เห็นให้ทัน
 29. คำคม
 30. Origami :โอริกามิ
 31. ทักษะกระบวนการวิทย์&STEM
 32. เครื่องบินพลังยาง
 33. ชุมนุม The Series&Movies
 34. รักษ์นาฏศิลป์
 35. TO BE NUMBER ONE เพศวิถีศึกษา ละครหุ่นรณรงค์โรคเอดส์ในโรงเรียน
 36. อย.น้อย
 37. ภาษาอังกฤษ
 38. Magic English
 39. ภาษาฝรั่งเศส
 40. ถ่ายภาพ
 41. เครื่องคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์
 42. Fun with vocabulary
 43. สหกรณ์
 44. เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 45. ครอสเวิร์ส
 46. RBL301
 47. English Thru Songs
 48. English American Style
 49. A-Math
 50. ชุมนุมงานช่าง
 51. ชุมนุมเรียงร้อยถ้อยความ
 52. นักศึกษาวิชาทหาร