ประกาศ แจ้งจากงานวัดผล

ทางงานวัดผลจะเปิดให้มีการแก้ไขเเนวโน้ม 0 ร. ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2562 แต่ในช่วงระหว่างนี้นักเรียนสามารถติดต่อรับงานแต่ละวิชาจากครูผู้สอนวิชานั้นๆได้ตามปกติ

(ลงวันที่ 13 ก.ย. 62)

วิธีการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

1. กรอกรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05454

2. กรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด โดยมีเครื่องหมายขีดทับ ( / ) เช่น 15/09/2544

3. กดปุ่มเเสดงผลการเรียน

4. รายวิชาใดที่มีผลการเรียน เป็น 0, ร, มส. นักเรียนสามารถ Print เอกสารขอสอบเเก้ตัวได้จากระบบ

(ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2562)

กำหนดการยื่นขอสอบเเก้ตัว ระดับชั้น ม.1-ม.6

ครั้งที่ 1 วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 62 ประกาศผลสอบเเก้ตัว วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 62

ครั้งที่ 2 วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 62 ประกาศผลสอบเเก้ตัว วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 62

ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา วันที่ 21 พฤศจิกายน 62

(ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2562)

เเจ้งปิด- เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครบตามกำหนดเวลาเเล้ว จึงขอเเจ้งวันปิดภาคเรียนเเละเปิดภาคเรียน ดังนี้

ปิดภาคเรียน วันที่ 10 ตุลาคม 2562

เปิดภาคเรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2562)