Saemien Studeenth Tråantesne

Buerie båateme!

Velkommen!

Saemien Studeenth Tråantesne er en samisk studentorganisasjon med tilhørighet i Trondheim.