Saemien Studeenth Tråantesne

Buerie båateme!

Velkommen!

Saemien Studeenth Tråantesne er en ny samisk studentorganisasjon med tilhørighet i Trondheim.