ระบบสแกนบัตร RFID พร้อมถ่ายภาพ ส่ง LINE แจ้งเตือนถึงผู้ปกครอง

มิติใหม่ของการระบุตัวตน แทนการสแกนลายนิ้วมือ ลดการสัมผัส

- การเช็คชื่อด้วยการสแกนบัตร RFID เช้า-เย็น - การเช็คชื่อเข้าเรียนในคาบเรียนด้วยการสแกนบัตร RFID

- การบันทึกการออกนอกบริเวณโรงเรียนด้วยการแสกนบัตร - การบันทึกความดี/ตัดคะแนนพฤติกรรมแบบกลุ่มด้วยการสแกนบัตร

ระบบสแกนบัตรพร้อมถ่ายภาพ สามารถติดตั้งได้ง่าย ๆ เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือ (ใช้กล้องหน้าในการถ่ายภาพขณะสแกนบัตร) และเครื่องสแกนต่อเข้าโทรศัพท์

ระบบสแกนบัตรนักเรียน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา อ.ภูพาน จ.สกลนคร


ระบบสแกนบัตรนักเรียน
โรงเรียนหนองหญ้าป้องวิทยา จ.เพชรบุรี


ระบบตรวจเช็คเวลาสแกนบัตร
นักเรียนที่มาโรงเรียนเช้าที่สุด