ระบบส่งอีเมล์ถึงผู้ปกครอง

ระบบสแกนบัตร RFID พร้อมถ่ายภาพขณะสแกนบัตร จะส่งอีเมล์แนบไฟล์รูปภาพนักเรียนขณะสแกนบัตรส่งเข้าอีเมล์ผู้ปกครอง เพื่อแจ้งสถานะการมาถึงโรงเรียนของนักเรียนและการกลับออกจากโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองสามารถติดตามสถานะ การมาเรียนและเวลาเลิกเรียนของบุตรหลานได้

ขั้นตอนที่ 1
นักเรียนสแกนบัตร


ขั้นตอนที่ 2
ระบบส่ง E-mail
ถึงผู้ปกครอง


ขั้นตอนที่ 3
ผู้ปกครองเปิดอ่าน
E-Mail