ขั้นตอนการเช็คชื่อ ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1
นักเรียนสแกนบัตร RFID

เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนให้ทำการสแกนบัตรนักเรียน ระบบจะทำการถ่ายภาพนักเรียนขณะสแกนบัตร พร้อมส่งอีเมล์แนบไฟล์รูปภาพถึงผู้ปกครอง ระบบจะบันทึกเวลาจริงตามการสแกนบัตร เช้า - เย็น

ขั้นตอนที่ 2
ครูเช็กชื่อนักเรียน

ครูประจำชั้นทำการเช็คชื่อนักเรียนในแถวตอนเช้า
กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน

ขั้นตอนที่ 3
ครูประจำชั้นกดยืนยันการเช็คชื่อ

ข้อมูลการสแกนบัตรของนักเรียนพร้อมถ่ายภาพขณะสแกนบัตรจะถูกส่งเข้ามือถือของครูในระบบครูประจำชั้น
เพื่อให้ง่ายต่อการเช็คชื่อและติดตามนักเรียน


รายงานการเช็คชื่อประจำเดือน

ครูสามารถดูรายงานประจำเดือนต่าง ๆ พร้อมปริ้นเอกสารและลงลายมือชื่อเพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้มหรือส่งฝ่ายบริหารต่อไป