Stručna služba I. tehičke škole Tesla

PEDAGOG

Marijana Cesarec, prof. pedagogije

Soba 106/I. kat

Mob: 099 476 3126

pedagog@tesla.hr


PSIHOLOG

Nela Car, prof. psihologije

Soba 107/I. kat

Mob: 099 251 2442

psiholog@tesla.hr