I. tehnička škola Tesla

PEDAGOG

Marijana Cesarec, prof. pedagogije

Soba 106/I. kat

Mob: 099 476 3126

pedagog@tesla.hr


EDUKACIJSKI REHABILITATOR - DEFEKTOLOG

Nikolina Fiolić, mag.rehab.educ.

soba 107/I.kat

Mob: 091 585 7043

nikolina.fiolic@skole.hr


PSIHOLOG

Nela Car, prof. psihologije

Soba 107/I. kat

Mob: 099 251 2442

psiholog@tesla.hr