Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji


Poland Chapter #183 ACFE


strona tymczasowa


W sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia prosimy o kontakt:

acfepolska@gmail.com


Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Ul. Sienna 93 lok. 35

00-815 Warszawa