ทะเบียนโครงการออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ทะเบียนโครงการออนไลน์

ระบบลงทะเบียน


รายงานผลดำเนินงาน


คู่มือการใช้งาน


:::: จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ::::

@2019 copyright :: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี 71000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3151-2961 ต่อ 116 โทรสาร 0-3451-1734