Taizé is een middeleeuws dorpje in Bourgondië (Frankrijk) gebouwd rond de kerk uit de 11e eeuw. In 1940 stichtte broeder Roger een oecumenische gemeenschap die nu wereldwijd bekend is. Ze zijn met ca. honderd onder wie zeven Nederlandse broeders, afkomstig uit meer dan dertig landen en tot verschillende kerken behorend, proberen zij een teken van verzoening te zijn tussen verdeelde christenen en volken. Door het internationale en oecumenische karakter van de gemeenschap proberen de broeders van Taizé te stimuleren wat de mensen bindt, in plaats van wat hen scheidt. Ieder jaar komen tienduizenden jongeren vanuit de hele wereld in de Verzoeningskerk van Taizé bijeen.

Taizé - Frankrijk
Broeder Rogier, oprichter Taizé-gemeenschap

Louis Schutz-Marsauche, geboren Provence, Zwitserland op 12 mei 1915 en overleden te Taizé op 16 augustus 2005, was beter bekend als frère Roger (broeder Roger), was theoloog, verzetsheld en de oprichter en de eerste overste van de Taizégemeenschap, een oecumenische kloostergemeenschap die anno 2005 een honderdtal broeders telt en jaarlijks ongeveer 200.000 – veelal jonge mensen – als bezoekers trekt.

Hij zette zich zijn hele leven in voor de verzoening tussen de gescheiden kerken, waarbij hij zich vooral richtte op de christelijke jongeren. Met zijn charismatische verschijning maakte hij op velen indruk.

Nadat de 90-jarige frère Rogier in 2005 tijdens het avondgebed door een verwarde vrouw werd neergestoken, volgde broeder Alois hem op als prior van het klooster

Taizé-viering

De Taizé-viering is een oecumenisch initiatief en heeft tot doel elkaar op een inspirerende wijze te ontmoeten. Een Taizé-viering is een meditatieve viering van ongeveer een uur met weinig gesproken woord, lange stilte, lichtritueel en veel zang. De essentie is: rust en ruimte vinden om bij jezelf te komen. De gedachte van het vele herhalen van de korte liederen is dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.

Lichtritueel tijdens een Taizé-viering in de Oude St. Nikolaaskerk in Helvoirt
Het samen zingen van meditatieve liederen speelt een belangrijke rol in een Taizé viering.

Taizé liederen

Het Taizé-lied is een gezongen gebed en een van de belangrijkste uitdrukkingswijzen in de zoektocht naar God. De korte gezangen, vaak herhaald, drukken in weinig woorden een fundamentele werkelijkheid uit die snel door het verstand wordt opgenomen, om daarna door het hart steeds meer verinnerlijkt te worden. De meditatieve Taizé-gezangen worden in veel verschillende talen gezongen. Het gezongen gebed is een van de belangrijkste uitdrukkingswijzen in de zoektocht naar God.

Via onderstaande link kan men de Taizé-liederen leren:

https://www.taize.fr/nl_article10326.html