Verloop

Logo

Inspiratie

Presentatie ouderinformatieavond

Presentatie

Promotie Video

Het Wereldplein is een initiatief vanuit IKC Wereldwijs. IKC Wereldwijs heeft de afgelopen jaren veel positieve veranderingen doorgemaakt. Uit enquêtes werd duidelijk dat ouders, buurtbewoners en de kinderen nu nog een geweldig speelplein willen hebben.

Mede door het ouderinitiatief ‘Kleurrijk Wereldwijs’ is het leerlingaantal gestegen. Een nieuw concept bracht ook een nieuwe naam, IKC Wereldwijs. Inmiddels is de ingang naar een centrale plaats verhuisd en zijn er gesprekken met de gemeente om te zien of we voor zowel ons opvanggedeelte als het school gedeelte in de toekomst uitbreiding kunnen realiseren. Om deze positieve veranderingen door te zetten in 2016/2017 zijn er plannen om het speelplein op te knappen.

Het IKC heeft zich in aangemeld bij de Groene Kapstok. Sinds de start van het project is er, door vrijwilligers, hard gewerkt aan dit speelplein. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Er is een Projectteam opgericht dat zich bezig houd met de ontwikkelingen en voortgang van het speelplein. Dit projectgroep heeft in 2016 ook deelgenomen aan de workshop van ‘de Groene Kapstok’.


Het Projectteam bestaande uit ouders, wijkbewoners, wijkraad en leerkrachten is inmiddels zo ver met de plannen voor een geheel vernieuwd schoolplein dat we over kunnen gaan tot het aanschrijven van fondsen en sponsoren. Speciaal om alles in goede banen te leiden hebben wij dan ook vanuit het Projectteam Stichting Het Wereldplein opgericht.


Het projectteam heeft niet alleen in 2017 de eerste fase voor Kern met Pit gerealiseerd, de aanleg van het Peuterplein 'Australië' en het huttenbouw gedeelte 'Afrika', maar heeft in 2017 al verder kunnen gaan met de plaatsing van een groot nieuw speeltoestel bij 'Zuid-Amerika'. Daarnaast hebben we begin 2018 de buitenklas gebouwd, zodat we hier bij mooie dagen gebruik van kunnen gaan maken!