Stichting

Het Wereldplein

Nieuwe Pioniers Crowdfunding

Via Nieuwe Pioniers zijn wij een crowdfunding campagne gestart. Het team van Nieuwe Pioniers denkt met je mee en geeft je advies over de opzet van jouw campagne. Wij maken kans op een verdubbelaar vanuit de gemeente, tot maar liefst 2.500 euro.

Een groen en educatief, openbaar schoolplein

voor het IKC Wereldwijs en de wijk Graan voor Visch.

Een plek waar kinderen kunnen spelen, tijdens en buiten schooltijd, maar ook waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, gericht op duurzaamheid en met voldoende uitdaging om nog even niet naar binnen te willen.

De start van Het Wereldplein

IKC Wereldwijs is dé basisschool in de wijk Graan voor Visch, maar daarnaast nog zoveel meer. Zij huisvesten een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang én geven les aan kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn (schakelklassen).

Mede door het ouderinitiatief ‘Kleurrijk Wereldwijs’ hebben we nog elk jaar een stijging van het leerlingen aantal. Een nieuw concept bracht ook een nieuwe naam, IKC Wereldwijs. Inmiddels is de ingang naar een centrale plaats verhuisd en zijn er uitbreidingen gerealiseerd. Door de ontwikkeling van gewone basisschool naar een Integraal Kind Centrum is men ook kritisch gaan kijken naar in wat voor een omgeving de kinderen les krijgen. IKC Wereldwijs legt de nadruk op bewegen. Om deze positieve veranderingen door te zetten zijn er plannen om het speelplein op te knappen.

Het Wereldplein is een initiatief vanuit IKC Wereldwijs. Het IKC heeft zich in 2016 aangemeld bij de Groene Kapstok. Er is een Projectteam opgericht dat zich bezig houd met de ontwikkelingen en voortgang van het speelplein. Dit projectgroep heeft in 2016 ook deelgenomen aan de workshop van ‘de Groene Kapstok’. Sinds de start van het project is er, door vrijwilligers, hard gewerkt aan het speelplein. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren. En daar kunnen we nog heel veel hulp bij gebruiken.

Doel en Wensen

Kinderen moeten de ruimte krijgen om te kunnen spelen in een groene en uitdagende omgeving. Zowel voor, tijdens als na schooltijd, op een openbaar schoolplein. Het huidige plein is een hele hoop stenen met een paar speeltoestellen. Dit soort pleinen zijn niet groen en dagen de kinderen niet uit tot bewegen. En al helemaal niet om na schooltijd nog even te blijven spelen op het schoolplein. De kinderen willen naar huis om met de tablet of spelcomputers te gaan spelen. En dat willen wij graag veranderen!

Zoals eerder vermeld huisvest de school ook een aantal schakelklassen. Deze klassen worden gevuld met leerlingen van ouders die minder dan een jaar in Nederland zijn. De ouders zijn vaak gevlucht uit een ander land of uitgezonden naar Nederland als expat. Doordat de ouders de Nederlands taal (vaak) niet spreken kunnen de kinderen niet mee doen in regulier onderwijs. Daarom krijgen ze krijgen een spoedcursus Nederlands bij het IKC Wereldwijs. Ook voor deze leerlingen zal het Wereldplein tot doel hebben dat deze kinderen kunnen leren hoe leuk het is om in een veilige en gezonde omgeving te kunnen spelen met leeftijdsgenootjes.

Naam ´Het Wereldplein´

Het plein zoals wij het voor ogen hebben is een plein wat aansluit bij de behoefte van de school en de wijk. De wijk is een multiculturele wijk, even als de school. Door deze verandering heeft de school ook haar manier van lesgeven aangepast en is er 1 pedagogische lijn door het hele IKC ingevoerd. Zo heten alle instanties onder dit dak nu IKC Wereldwijs.

De naam is gekozen omdat buiten de standaard lessen die gegeven worden op de school extra tijd is ingepland voor de ontwikkeling van de talenten van elk kind. Zo kunnen de kinderen kiezen uit drama, sport, muziek, koken en nog veel meer. Dit wordt aangepast gelang waar de behoefte op dat moment ligt. Naast de talententijd besteed de school ook veel tijd aan het ontwikkelen van wereldkennis. Dit in de vorm van geschiedenis, aardrijkskunde en vreemde talen. Een groen Wereldplein kan worden gebruikt om deze lessen (nog) meer inhoud te geven.

Projectgroep en Stichting

In de projectgroep zijn naast wijkbewoners, ouders en wijkraadsleden ook bestuursleden vanuit IKC Wereldwijs vertegenwoordigd. Via De Groene Kapstok (vanuit gemeente) hebben wij workshops gevolgd aangaande het uitvoeren van een schoolplein project. Wij hebben inmiddels veel ervaring met financiële en materiële fondsenwerving, samenwerking met de wijk en het betrekken en behouden van grotere groepen vrijwilligers.

De projectgroep heeft een stichting opgericht, Stichting het Wereldplein. Hiermee hebben wij ook een ANBI-status ontvangen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

financiële, materiële hulp en mankracht

De aanleg van het plein wordt grotendeels uitbesteed, maar wij proberen, waar mogelijk, ook zelf een deel van de aanleg te doen.

Hierbij is hulp van buitenstaanders noodzakelijk

Wij schrijven diverse fondsen en bedrijven uit de regio aan voor een financiële of materiële bijdrage. Daarnaast doen wij dit door middel van sponsoractiviteiten in de wijk, zoals een sponsorloop kerst en een voorjaarsmarkt. Ook door het zoeken van samenwerkingsverbanden in de regio, onder andere door middel van contact met de polder ecoloog, en lokale beursvloer (vrijwilligerscentrale) proberen we de kennis, mogelijkheden en middelen in onze regio zo goed mogelijk te benutten.

Het zou leuk zijn om advies te krijgen over duurzaamheid op het plein, wellicht dat er nog veel goede ideeën zijn welke het plein kunnen verrijken op dit gebied. Daarnaast is alle hulp in de vorm van financiële of materiële ondersteuning zeer gewenst

Daarnaast zijn wij ook heel dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers uit de wijk . Alle hulp is welkom.

Voor vragen, steun of ideeën kunt u mailen naar stichtinghetwereldplein@gmail.com


Wereldplein Voorlopig Ontwerp.pdf

Contactgegevens

STICHTING HET WERELDPLEINGRAAN VOOR VISCH 144022132 VH HOOFDDORPSTICHTINGHETWERELDPLEIN.NL
KVK-NUMMER: 66783194RSIN: 8566.95.920REKENINGNR: NL 84 INGB 0007484968BTW: 856695920B01STICHTINGHETWERELDPLEIN@GMAIL.COM