Doel van de Stichting

Stichting Family Care Limburg beheert een fonds waarmee kansarme gezinnen in hun eerste levensbehoeften geholpen worden. Het fonds wordt ook gebruikt om enkele keren per jaar (zomervakantie, Sinterklaas) een extraatje te verstrekken aan de kinderen van deze gezinnen. Hierdoor hoopt de stichting een bijdrage te kunnen leveren aan het gevoel van "kind-zijn".

Doneren

U kunt doneren op bankrekeningnummer:

NL48 RABO 0321 5806 72

De stichting heeft de ANBI-status.


Voor meer informatie of voor het aanvragen van een extraatje voor een kind uit een kansarm gezin, mail ons: