SIMBA (Statsbyggs BIM-krav) (versjon 1.2.1, 1.3, 2.0,...)

UPDATE 2020-01-10:

Dette nettstedet er ikke lenger aktivt og vedlikeholdes ikke.

Alt AKTIVT innhold om SIMBA - Statsbyggs BIM-krav - er nå flyttet til: