Equinor seniorklubb i Stavanger - STASEN

STASEN er foreningen for Equinors pensjonister i Stavangerområdet - det finnes søsterforeninger tilknyttet de fleste av Equinors kontorsteder. Vi holder månedlige gratis medlemsmøter, arrangerer turer i inn- og utland. I tillegg har vi mange aktive grupper og andre aktiviteter. Du finner informasjon om disse på underliggende nettsider.

Hva skjer?

Det er St. Hans, og vi ser framover...

Korona-situasjonen er under relativ god kontroll i Norge, og det er mange uker siden det har vært nye smittetilfeller i vårt område. Dette er imidlertid en situasjon som kan vende på et øyeblikk, og da vi alle er i en utsatt gruppe vil smittevern være første prioritet for styrets planlegging av alle aktiviteter.

Medlemsmøter

Styret har nå hatt sitt første møte med alle samlet - før dette har vi møttes på Zoom - og vi kjenner alle på hvor godt det er å se hverandre og kunne småprate. Vi tror dette gjelder flere enn oss, og setter derfor i gang med medlemsmøter igjen fra september. Første møte er på Jernaldergården. På grunn av de spesielle lokalitetene vil dette blir organisert i mindre, separate grupper.

Vi vil fortsette å bruke Frelsesarmeens lokaler framover, de har gode lokaler som vi mener kan benyttes på en sikker måte. Som kjent er det nå tillatt å ha møter for opptil 200 personer, men vi vil antakelig sette et betydelig lavere tak på våre arrangementer. Vi drøfter også fortsatt hvordan vi skal få organisert en sikker kaffestund med forsiktig mingling etter foredragene. Hvert arrangement vi bli annonsert i forkant, og det vil bli skriftlig påmelding, så det er bare å følge med på nettsiden..

Reiser

Koronaen vil antakelig sette en stopper for alle planlagte reiseaktiviteter i høsthalvåret. Så langt er det besluttet å avlyse bussturen til Jæren. Turen til Kvitsøy ser vi fortsatt litt an før vi tar en beslutning.

Utenlandsreisene er ennå ikke kansellert, reisekoordinatorene har tett kontakt med reisebyrå og forsikringsselskap, men det ser ikke lyst ut. Selv om koronasituasjonen i de land det gjelder skulle være helt fin, er jo de fleste flyreiser innstilt. De som er påmeldt reiser får detaljert informasjon fra reisekoordinatorene.

Kinointeressert?

Som del av vårt samarbeid med Sølvberget vil vi fra september ha fem gratisbilletter til alle Cinematekets forestillinger. Vi kommer tilbake med mer informasjon - og skulle tilbudet bli en kjempesuksess er vi klare ti å utvide...

KORONA - STATUS FRA STYRET 21. APRIL

Styret i STASEN har avholdt møte, denne gang virtuelt, ved hjelp av Zoom. Slik vi ser det vil det nok være en stund før vi samles alle til medlemsmøter på Frelsen igjen. Først må vi avvente tiltak fra myndighetene, og i tillegg må vi legge inn vår egen sikkerhetsmargin – vi er jo alle i risikogruppen. Myndigheten vil jevnlig komme med nye retningslinjer som vi lojalt vil følge. Vi vil derfor holde dere oppdatert når myndighetene åpner for at grupper større enn 5 kan møtes.

Vi diskuterer streaming, virtuelle medlemsmøter og alternative kulturtiltak, men vi må innrømme at det å møtes øye til øye, og få den gode praten med kolleger etter møtet er en viktig del av opplevelsen

Selv om man ikke trenger være stor pessimist for å tenke at det meste av planlagt program vil måtte avlyses for resten av året, er vår holdning at vi ser situasjonen an, og nå avlyser de nærmeste arrangementene, og tar nye beslutninger over sommeren. Når det gjelder endelige beslutning vedrørende høstens utenlandsreiser henger dette også sammen med at en kansellering nå ikke vil utløse refusjon. Foreløpig vil vi rapportere følgende:

MEDLEMSMØTER

Resterende medlemsmøter i vårhalvåret er allerede avlyst. Vi arbeider med noen alternativer framover, bl.a. virtuelle møter, eller møter på egnet sted, f.eks. utendørs, dersom nye forordninger tillater større grupper å samles. Følg med, følg med!!

REISER

Vårens reiser er allerede avlyst. Vi avlyser nå bussreise til Jæren i juni. Høstens reiser, både innenlands og utenlands henger slik situasjonen er akkurat nå i en tynn tråd, men vi ser situasjonen an og kommer tilbake med ny oppdatering over sommeren. De som er påmeldt reiser vil få informasjon direkte, eller kan kontakte en av reisekoordinatorene. Du finner mer detaljer på Reisesiden.

UNDERGRUPPER

Av våre undergrupper er det bare Fiskegruppen, Golfgruppen og Ut i Naturen som praktisk har mulighet for ha noen aktivitet. Stryret forutsetter at all planlagt aktivitet utføres i henhold til pålegg fra myndigheter og relevante regelverk.

Golfgruppen har nå satt opp årets turneringsprogram, se Golfsiden.

Ut i Naturen avlyser sin tur til Egersund den 23 april. Gruppen diskuterer hvorvidt og hvordan det kan være mulig å arrangere turer i tiden framover.

Fiskegruppen holder på med sitt.

Kultur

Det strømmes teater, konserter og annet kulturinnhold til den stor gullmedalje de ute på nettet. Det er viktig både å støtte artister og holde seg i gang selv, så vi vil legge ut lenker til noe av det vi kan tenke vil være av interesse. Send gjerne forslag til nett@stasen.no !

Så vil vi til slutt oppfordre alle til å komme seg ut - og til å ta kontakt med venner og kolleger. Ta en telefon, eller bruk et av de mange verktøyene for videosamtaler – vi må ta vare på hverandre til vi kan møte igjen!

Ut i Naturen -ingen fellesturer før sommeren

Ut i naturen gruppen har bestemt å avlyse turene før ferien. Dette selvfølgelig på grunn av Coronasituasjonen og et ønske om å være ekstra varsom.

Vi håper og satser på at turprogrammet fra høsten, går som planlagt. Turene til Topphøna - Holtaheia i Strand og Sollifjell i Forsand som vi avlyser i vår, settes på programmet for neste år.

Golfgruppen er klar til å slå fra seg

Forbudet mot golfspill er nå opphevet, og golfforbundet har satt opp solide smitteregler, slik at mange er i gang med sesongen. Forbudet mot å avholde idrettsarrangementer står imidlertid fortsatt ved lag, men Golfgruppen er klar til å sette igang på kort varsel dersom forbudet oppheves. Første turnering på programmet er Bærheim 13. mai. Medlemmene i gruppen får melding.

Goifgruppen vil gjerne ha flere medlemmer, og nå er kanskje tiden dersom du vil prøve, eller har et gammelt golfsett liggende i kjelleren. Det settes nå opp trening på Bærheim, se Golfsiden.

Golfgruppen - opppdatert info om treninger og turneringsoversikt pr 3. mai

- se Golfsiden

Marianne Kvadsheim - vår nye leder

Årsmøte - Marianne Kvadsheim ny STASEN-sjef

Valg av nytt STASEN-styre gikk uten dramatikk, og i henhold til valgkomiteens innstilling. Marianne Kvadsheim er vår nye leder. Tre av de nåværende styremedlemmene, Oddbjørg Meling, Oddvar Samuelsberg og Tove Vigsnes ble gjenvalgt for to nye år. Nye medlemmer i styret er Yvonne Grünbaum og Gudmund Syrtveit. Kasserer Jørn Larsen og styremedlem Trygve Takle Pedersen var ikke på valg.

De avtroppende styredeltakerne, leder Aina Sørhus, Frede Cappelen og Eva Ulmo ble takket for solid innsats og fikk overrakt STASEN-blomster som et synlig bevis på denne,

Eva Ulmo og Frede Cappelen med sine STASEN-blomster

Trimrom Forus - slutt på adgang

GBS har besluttet at eksterne og pensjonister av sikkerhetshensyn fra 1. januar 2020 ikke lenger skal ha adgang til treningsfasilitetene på Forus. Pensjonister kan fremdeles komme inn i følge med ansatte (hver ansatt kan ha med en ikke-ansatt). Det foregår et arbeide med å få omgjort beslutningen, og vi vil informere dersom dette arbeidet skulle være vellykket.

Ut i Naturen

Turgruppen har publisert sitt program for 2020. Dette finner du på deres side. Alle turer i vårhalvåret er avlyst.

Annet aktuelt