Styret 2019

Styret 2019

Nytt styre velges hvert år på årsmøtet i februar.

Leder

Aina Sørhus ain-soe@online.no 959 43 537

Kasserer

Jørn Larsen jorn.larsen@kleppnett.no 905 89 378

Styremedlemmer

Frede Cappelen fredec@broadpark.no 91893668

Oddbjørg Meling oddmelin@online.no 412 02 281

Trygve Takle Pedersen trygvetakle@hotmail.com 906 24 227

Oddvar Samuelsberg oddsamu@yahoo.no 916 74 287

Eva Ulmo eva.ulmo1@lyse.net 992 34 731

Tove Vignes tovevignes53@gmail.com 901 23 505

Tillitsvalgte

Revisor: Arvid Magne Madsen

Valgkomite: Gunnar Sletvold, Sigbjørn Ekkje og Arvid Magne Madsen