Årsmelding 2019

ÅRSBERETNING FOR EQUINOR SENIORKLUBB STAVANGER (STASEN) 2019

OPPSUMMERING

I 2019 hadde Stasen 948 betalende medlemmer. 952 betalte kontingenten i 2018. Stasen får velferdstilskudd fra Equinor ut fra antall medlemmer ved utgangen av kalenderåret.

Det er i løpet av året avholdt 8 medlemsmøter inklusive årsmøtet og konsert med Britt- Synnøve Johansen, septembermøtet var en politikerdebatt.

Det har videre vært arrangert reiser/turer med til sammen 157 deltakere på utenlandsturene og 129 på kortturene. De lokale ”Ut i naturen” turene er fortsatt populære, med til sammen 155 deltakere.


STYRET

Styret har hatt 8 medlemsmøter i 2019. Alle aktiviteter annonseres løpende på Stasens hjemmeside og før viktige hendelser sendes det ut påminnelser på mail til det enkelte medlem.

Styret har bestått av:

Leder: Aina Sørhus

Nestleder: Frede Cappelen

Kasserer: Jørn Larsen

Styremedlemmer:

Trygve Takle Pedersen

Oddbjørg Meling

Oddvar Samuelsberg

Tove Vignes

Eva Ulmo

Tillitsvalgte:

Revisor: Arvid Madsen

Valgkomitè: Gunnar Sletvold, Arvid Madsen og Sigbjørn Ekkje

Web/data-ansvarlig: Per Jostein Haaland og Arnt Kr. Sviland

Reisekoordinatorer: Oddbjørg Meling og Trygve Takle Pedersen

Seniorforum

Seniorforum er opprettet som en arena hvor de 17 seniorklubbene èn gang i året kan diskutere felles problemstillinger med bedriften. Seniorklubben på Mongstad var i september vertskap. Fra Stasen deltok Aina Sørhus og Jørn Larsen. Et sentralt tema på møtet var bedre kontakt og dialog med stedlig Equinor ledelse.

MEDLEMSMØTER

7. januar

Forfatter Erika Fatland, foredrag fra sin bok ”Grensen mot Russland” Møtet ble avholdt i Stavanger Kunstmuseum

4. februar

Årsmøte og foredrag av tidligere ambassadør i Saudi Arabia, Carl Schiøtz Wibye om Terrorens Rike. Møtet ble avholdt ved Arkeologisk Museum

4. mars

Faktasjekk om Lykkeland tv-serien. v/ Trude Meland fra Oljemuseet og Gunnar Berge, Ingebret Gausland, Leif Tore Skjerven og Kjell Tendenes. Møtet ble avholdt ved Arkeologisk Museum.

1.april

Equinors 50 års historieprosjekt” v/ Hans Aasmund Frisaak. Møtet ble avholdt i Business Centre på Forus.

6.mai

Konsert med Britt-Synnøve Johansen. Konserten ble avholdt ved Spor 5.

2.september

Paneldebatt med fylkespolitikerne i Rogaland. Møtet ble avholdt i Frelsesarmeen sine lokaler i Stavanger.

7.oktober

Første kvinne i Roald Amundsens fotspor - Sydpolfarer Astrid Furholt. Møtet ble avholdt i Frelsesarmeen sine lokaler i Stavanger

4. november

Presentasjon av reiseprogrammet for 2020. Møtet ble avholdt i Frelsesarmeen sine lokaler i Stavanger.

Møtene har vært litt forskjellige steder, men for 2020 blir det i Frelsesarmeen sine lokaler i Stavanger. 130-200 personer har møtt opp på møtene.

IDÈDUGNADEN

Styret inviterte medlemmene til en Idèdugnad 18. mars 2019. Vi ønsket å være en aktiv og engasjert forening for medlemmene. 25 personer deltok på dugnaden som ble avholdt på Oljemuseet. Mange gode forslag ble diskutert. Resultatet av et av forslagene ble det nye nettstedet Stasen.no. Det er en Google basert plattform som er lett å redigere . Idèdugnaden har igangsatt mange nye spennende forslag som styret jobber med nå og som vil være nyttige for fremtiden

TURER OG AKTIVITETER

Dagsturer:

14 . august – Busstur til Flørli/Songesand

15. august – Busstur til Flørli/Songesand

Totalt antall på to busser: 96 personer.

To-dagers tur:

25-26 juni - Busstur til Baroniet i Rosendal. 33 deltakere.

Utenlandsreiser

6-12. mai – Irland: 40 deltakere

12-17. juni- Cruise på Rhone: 35 deltakere

21-27. september – Spania (Andalucia) 41 deltakere

19-30 . oktober - Kina: 41 deltakere

Ut i naturen-turene

Totalt har det vært 155 personer som har vært med på de 7 turene vi har hatt i 2019. 3 turer på våren og 4 på høsten.

Tors. 25. april : Urådalen - Bjødnalia, Time. Turledere : Bjørn & Kjell. 20 deltakere.

Tors. 23. mai : Sollifjellet, Forsand / Kjølleknuten, Sandnes. Turledere : Hedvig & Arne. 7 deltakere.

Tors. 20. juni : Hellvik - Eigersund, tog til Hellvik med retur fra Eigersund. Turledere : Tore & Aase-Brit. .

Tors. 29. aug. : Bø-Knott, Rennesøy. Turledere : Jens Anton & Liv. 28 deltakere.

Tors. 19. sep. : Sikvalandskulå, Gjesdal. Turledere : Bjørn & Egil. 19 deltakere.

Tors. 17. okt. : Grimslifjellet, Sandnes. Turledere : Arne & Kjell. 19 deltakere.

Tors. 21. nov. : Rundt Madlasandnes, Stavanger. Turledere : Egil & Jens Anton. 33 deltakere .


GOLF

Antall medlemmer i 2019 er 74, en nedgang fra 87 i 2018.

2019 aktivitetene startet med trening for medlemmene i april på Sola Golfklubb. Det var 42 deltagere.

Stasen Golf arrangerte i alt 9 turneringer på forskjellige golfbaner i distriktet i 2019, turneringen i Egersund måtte dessverre avlyses på grunn av tordenvær. Årets første turnering ble gjennomført i strålende solskinn 15. mai på Bærheim og avslutnings turneringen foregikk på Forus den 2. oktober, også den i flott vær.

Nytt av året er at vi har brukt Golfbox både til påmelding på turneringene og som resultatservice i etterkant, omleggingen fra manuelle lister gikk helt fint takket være en positiv innstilling og innsats fra alle.

Gjennomsnittlig deltakelse på turneringene i 2018 var 32 personer. Totalt hadde vi 289 deltakere på de 9 turneringene I 2019 mot 307 på 10 turneringer i 2018..

Styret har bestått av (leder ) Oddbjørg V Greiner, John Bjerga, Elisabeth Thorsen, Ralph Andersen, Sigrid Skretting, Jarle Padøy, Arild Unneberg, Karl Dahle, Bjarne Jensen og Trygve Dirdal.

EQUINOR BEDRIFTSIDRETTSLAG

Stasen medlemmer som deltar i bedriftsidrettslaget (Equinor BIL) er registrert i vårt medlemsregister, Medlemsnett. 44 medlemmer var ved årsskiftet registrert som medlemmer i Equinor BIL, fordelt på over 15 forskjellige idrettsgrupper.


FISKEGRUPPEN

Sesongen 2018 var det 22 medlemmer i fiskegruppen.

15 av medlemmene har vært aktive i Statoil Fiskeforening Stavanger gjennom sesongen. Dette er 5 flere enn i 2018 – rett og slett en formidabel vekst.

Det gikk nesten en måned i starten av sesongen med lite vann i de lokale elvene, men så fra slutten av juli og ut sesongen var det ikke mindre enn 7 klare flomtopper i Ogna – den mest besøkte elvestrekningen vi har tilgang til. Da var det gøy. Arild Volden var den som fikk mest laks på land. Sammen med 5 andre laksefiskere fikk vi i alt 66,7 kg laks – hvorav 53,1 kilo ble tatt i Ogna.

Årsmøtet valgte Karl Johnsen, Ragnar Hjelmen og Helge Lønn til styret for fiskegruppen.


KONSERTFORENINGEN

Stasen Konsertforenings formål er å administrere abonnementer til Stavanger Symfoniorkesters konserter. Foreningen er en ”underavdeling” av Equinor Konsertforening vis-à-vis SSO.

For sesongen 2019-2020 har foreningen 69 medlemmer, to nye medlemmer har kommet til og 3 har sluttet. 52 medlemmer har kjøpt abonnement til SSOs Hovedserie og 17 til Klassikerserien. Totalt antall er 109 inklusive ledsagere.

Styremedlemmer: Anne Hetland Drøsdal og Einar Sanstøl.


JULEMIDDAGER

Julemiddagene ble også i år avholdt på Clarion Hotel, 4. og 12. desember. Totalt 349 (140+209) deltakere deltok mot 424 i fjor. Nedgang på 75 deltakere. Sigurd Kristiansens orkester var ansvarlig for musikken . Komiteen : Oddvar Samuelsberg og Tove Vignes.

PENSJONISTUNIVERSITET

Stasen har kjøpt kollektivt medlemskap for opp til 75 medlemmer pr. møte i Pensjonistuniversitet. Forelesningene finner sted den 3. onsdagen i måneden i Kulturhuset på Sølvberget. Det kollektive medlemskapet inkluderer ikke ledsagere.

FELLESUTVALGET FOR PENSJONISTFORENINGER I STAVANGER

Stasen er den langt største av de 17 medlemsforeningen i Fellesutvalget. Til sammen hadde medlemsforeningen 2644 betalende medlemmer i 2019.

Som tidligere år er virksomheten i Rådgivningskontoret den viktigste aktiviteten for Fellesutvalget. Dette året har virksomheten økt betydelig – ca. 500 personer har vært på besøk for råd og hjelp. Det er særlig hjelp til å skrive fremtidsfullmakter som har vært stor og økende fra tidligere år.

Besøk til Tematimene, som Fellesutvalget i samarbeid med Tante Emmas hus holder, har vært varierende. Program for aktivitetene blir publisert på husets hjemmeside på Stavanger kommunes nettside, og blir også publisert i bladet «Mortepumpen»

Rådgivningskontoret holder til i Kongsgaten 43, og har åpningstider mellom kl. 10 og 12 på hverdager, unntatt i sommer- og juleferiene.

Stasens kontaktperson og styremedlem i 2019 i Fellesutvalget er Helge Lønn


AVSLUTNING

Vårt nye nettsted Stasen.no oppdateres jevnlig med nyheter og opplysninger om kommende arrangementer. Vi fortsetter fremdeles å sende e-post til medlemmene , men på sikt ønsker vi å fase ut dette.

Styret har utgjort et godt team. Styremedlemmene har hatt ansvar for tildelte oppgaver som er fulgt opp på en god måte.

Styret retter en stor takk til de av våre medlemmer som med initiativ og innsats har muliggjort de forskjellige aktivitetene.

Frelsesarmeèn sine lokaler i Stavanger er nå stedet for Stasen sine medlemsmøter . Vi har et godt samarbeid og lokalene er store og lyse med alle fasiliteter.

Styret vil rette en spesiell takk til de som nå forlater sine tillitsverv: Aina Sørhus, Frede Cappelen og Eva Ulmo fra styret og Sigbjørn Ekkje fra valgkomiteen.

Tusen takk for vel utført arbeid!

Styret takker alle medlemmene for god oppslutning om aktivitetene i Stasen og ser frem til nye spennende opplevelser sammen i året som kommer.