Møteprogram våren 2020

Medlemsmøtene avholdes første mandag i måneden kl 1300 om det ikke gis annen informasjon. Våren 2020 blir ordinære medlemsmøter avholdt i Frelsesarmeens lokaler i Kongsgaten 50, Stavanger.

Det gjøres oppmerksom på at medlemmer har anledning til å ta med en person som ledsager til Stasens møter og arrangementer, med mindre noe annet er avtalt.

Møtene avsluttes med kaffe og noe å bite i.

Foto: Equinor

Februarmøtet 3.2 - ÅRSMØTE

Påmelding til årsmøtet er nå avsluttet

Ved STASENs årsmøte foregår godkjenning av årsrapport, regnskap og valg. I år vil årsmøtet avholdes på Equinor Business Centre,

Møtet begynner kl 1300, og før det formelle årsmøtet vil Trond Stokka Meling presentere Johan Sverdruputbyggingen, fase en og to, med fokus på våre ambisjoner framover.

Til dette møtet vil det være påmelding, og kun medlemmer kan delta. Påmeldingen er nå avsluttet.

NB! Alle som deltar må ha med gyldig ID (førerkort, pass etc) ved frammøte.

Foto Ingeborg Skrudland/Jærmuseet

Marsmøtet 2.3

I mars skal vi besøke Vitensenteret i Sandnes.

Det bli påmelding til dette arrangementet, da max. antall er 120. Påmelding åpner mandag 3. februar på ettermiddagen

Fra 1230 vil det være anledning til å mingle i kafeen. 1300 blir det foredrag v/ Jan Erik Holmen . Deretter vil man ha en planetariumvisning og en runde i Øglændutstilingen

Foredrag om Jonas Øglænd:

I dette foredraget tar vi for oss bedriften Jonas Øglænd, fra krambu til konsern. Vi går helt tilbake til grunnleggerens første år, og følger ham og hans sønner i arbeidet med å utvikle bedriften videre. Vi ser på bedriftens tre store forretningsområder, konfeksjon, sykkel, og mopeder/motorsykler og følger disse i medgang og motgang.

Vi ser bedriften i lys av de ulike år fra 1866 og frem til år 2000, hvordan tilfeldigheter og det å være først ofte kan være avgjørende for suksess og fall.

Foredragsholder har arbeidet hos Jonas Øglænd, senere Øglænd DBS i 25 år og samtidig med disse år, så har han og år i bedriftens eget bedriftsmuseum, dette for å forstå samspillet mellom fortid og nåtid, og forstå de interne prosesser som ledet bedriften til å produsere og markedsføre noen av de største varemerker i Norge.

BESØKSADRESSE:

Vitenfabrikken, Storgata 28, 4307 Sandnes

Du finner mer utfyllende informasjon om Vitenfabrikken her: http://jaermuseet.no/anlegga-vare/vitenfabrikken/planlegg-besoket/parkering

Foto UiS

Aprilmøtet 30.3

MUST har på gang et større prosjekt for å dokumentere hva som skjedde i Hafrsfjord i 872.

Et av delprosjektene støttes av organiasjonen Funn i Hafrfjord der en ved hjelp av avanserte elektroniske verktøy kartlegger havbunnen, for å forsøke å identifisere stedet der slaget stod i 872 - eller for å fastslå at slaget slett ikke stod her...

Prosjektgruppen har nå samlet en enorm mengde data som akkurat nå er sendt til Canada for å bli analysert gjennom vinteren. Det betyr at vi vil får tilgang til det aller nyeste i forskningen når Leik Woie kommer og foredrar for oss den 30 mars. Møtet er flyttet en uke fram for ikke å komme for nær påsken.

Maimøtet 4.5

Tema ikke endelig bestemt.