Møteprogram høsten 2019/vår 2020

Medlemsmøtene avholdes første mandag i måneden kl 1300 om det ikke gis annen informasjon. Høsten 2019 blir medlemsmøtene avholdt i Frelsesarmeens lokaler i Kongsgaten 50, Stavanger.

Det gjøres oppmerksom på at medlemmer har anledning til å ta med en person som ledsager til Stasens møter og arrangementer, med mindre noe annet er avtalt.

Møtene avsluttes med kaffe og noe å bite i.

Desembermøtene 4.12 og 12.12 Julebordtid...

Se informasjon og invitasjon på første side.


Foto: Utakt

Januarmøtet 6.1

«Kjente bøker med Kvindesland, Skjæveland og Drangsholt»

Per Øystein Kvindesland, Bjørn Olav Skjæveland og Janne Stigen Drangsholt står bak podkasten «Kjente bøker på 4 minutter», hvor de i hver episode presenterer og diskuterer en litterær klassiker. Nå har de laget et show basert på dette konseptet, hvor de tar for seg ulike spørsmål som kan dukke opp når vi tenker på klassikere. Hvorfor er det for eksempel slik at noen bøker blir klassikere? Hva slags bøker blir klassikere? Og hva får vi egentlig ut av å lesa ein klassiker?

Det blir en time i morsomt og lystig format, hvor du også kan komme til å lære en ting eller to.

Kvindesland og Skjæveland er kjent fra radioprogrammet «Utakt» på NRK1, hvor de bringer godt humør inn i hverdagen. Drangsholt er litteraturviter og forfatter.

Foto: Equinor

Februarmøtet 3.2

Dette er STASENs årsmøte med godkjenning av årsrapport, regnskap og valg. I år vil årsmøtet avholdes på Equinor Business Centre, og kombineres med presentasjoner fra Equinor-ledere.

Foto Ingeborg Srudland/Jærmuseet

Marsmøtet 2.3

I mars skal vi besøke Vitensenteret i Sandnes. Mer info følger.

Foto UiS

Aprilmøtet 30.3

MUST har på gang et større prosjekt for å dokumentere hva som skjedde i Hafrsfjord i 872.

Et av delprosjektene støttes av organiasjonen Funn i Hafrfjord der en ved hjelp av avanserte elektroniske verktøy kartlegger havbunnen, for å forsøke å identifisere stedet der slaget stod i 872 - eller for å fastslå at slaget slett ikke stod her...

Prosjektgruppen har nå samlet en enorm mengde data som akkurat nå er sendt til Canada for å bli analysert gjennom vinteren. Det betyr at vi vil får tilgang til det aller nyeste i forskningen når Leik Woie kommer og foredrar for oss den 30 mars. Møtet er flyttet en uke fram for ikke å komme for nær påsken.

Maimøtet 3.5

Tema ikke endelig bestemt - kanskje det blir en tur på sjøen?