Kako pa kaj samopodoba?

Mladi z naše šole so v preteklem šolskem letu sodelovali v mednarodnem projektu Start the change, katerega cilj je je širjenje razumevanja demokratičnih vrednot, temeljnih pravic, medkulturnega razumevanja, prostovoljstva in aktivnega državljanstva med mladimi.

Projektna skupina je pod mentorstvom Mladinskega centra Dravinjske doline in učitelja Gregorja Rojca skozi celo šolsko leto načrtovala aktivnosti na temo grajenja pozitivne samopodobe. S tem so se lotili enega od izzivov odraščanja, ki so jih v preteklem šolskem letu izpostavili v okviru intervjuja fokusne skupine.

Za mlajše učenke in učence so v okviru projekta vodili razredno uro, kjer so spregovorili o samopodobi, iskali so pozitivne lastnosti in spretnosti ter ugotovili, kaj bi želeli pri sebi spremeniti. Tako so bolje spoznali sebe in svoje vrstnike in vrstnice.

Projekt je sofinanciran v sklopu programa Evropske unije Erasmus+.