Statuten

Doel

Stichting Amstel Muziekproducties heeft tot doel het verspreiden van muzikale kunstuitingen, waarbij verbindingen met andere kunstvormen gemaakt kunnen worden. Daarnaast ondersteunt zij financieel en adviserend uitvoerenden, ensembles of gezelschappen. Criteria zijn hierbij professionaliteit, kwaliteit en originaliteit. Bij de uitvoering van oude muziek is het van belang dat deze geïnterpreteerd wordt binnen de grenzen van een bepaald stijlprincipe, vanuit een grondige theoretische kennis en beheersing van authentiek instrumentarium.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Amstel Muziekproducties bestaat uit personen die zich betrokken voelen bij de aangesloten ensembles en mensen die expertise hebben in de cultuursector, de juridische wereld en het bedrijfsleven. Het bestuur functioneert onafhankelijk van het artistieke beleid van het Accademia Amsterdam. Het bestuur houdt toezicht op de financiële boekhouding (van ondersteunde projecten) en zal wanneer nodig en mogelijk ondersteunende taken op zich nemen.

Vacatures

Stichting Amstel Muziekproducties is op zoek naar bestuursleden. Affiniteit met kunst(beoefening) in het algemeen en muziek en bijzonder strekt tot aanbeveling. Speciaal voor fondsenwerving en het opzetten van een Vriendenkring is ondersteuning gewenst. (Veel) ervaring is daarvoor niet nodig; er is ervaring en expertise aanwezig bij andere bestuursleden en de adviseur.

Bestuurders

  • Voorzitter: mr. J. Visser
    Datum in functie 24-02-2012

  • Secretaris: drs. J.M.C. Alink
    Datum in functie 02-07-2012

  • Penningmeester: mr. dr. W.G. Kuiper
    Datum in functie 15-02-2012

ANBI-status

De Stichting Amstel Muziekproducties heeft een culturele ANBI-status. Wie aan culturele ANBI’s schenkt, kan (extra) belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften. Hier kunt u lezen over wat dit inhoudt.

Het verplicht te publiceren "Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen" kunt u hier inzien.

Beloningsbeleid

Stichting Amstel Muziekproducties kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden van de bestuursleden op vrijwillige basis worden verricht.

Bestuurlijke openheid (Governance Code Cultuur)

Stichting Amstelmuziekproducties streeft er naar zoveel mogelijk de Governance Code Cultuur als leidraad te nemen. Voor een kleine stichting zonder dagelijks bestuur zijn niet alle punten van deze code in detail relevant. Hier kunt u meer lezen over wat deze code inhoudt.

Graag geeft het bestuur inzage in de notulen en verslagen. Hier kunt de statuten on-line inzien. Ook kunt u inzage aanvragen per e-mail.