Ученички портфолио

Смернице али и алати за креирање наставничког портфолиа и представљање сопственог портфолија који је веб фолио је била тема јавног часа професорке информатике Бљане Ивановић.

Како може да се искористи ученички портфоли као алтернативни начин вредновања показали су ученици ЕТР31 представљајући почетне кораке у вођењу сопственог портфолија који има за циљ да прати напредовање у програмирању Ц++ програмског језика.