Кахут ПЛАТФОРМА и штампање на захтев

Професорка информатике Мирјана Радосављевић и ученици трећег разреда гимназије на занимљив начин су представили коришћење Кахут платформе за учење. Ова платформа омогућава креирање квизова и израду домаћих задаткака уз помоћ рачунара или мобилних телефона.

Представљене су и друге платформе за учење:

  • w3school
  • codecademy
  • sololearn

Да ли је могуће издати књигу без почетних трошкова?

О штампању на захтев и платформама lulu.com и ridero.ru говорила је професор информатике Мирјана Радосављевић.