Недеља дигиталних вешtина

Пету годину за редом СШ „Никола Тесла” из Лепосавића учествује у европској дигиталној кампањи која укључује и охрабрује људе да користе ИКТ, да храбро закораче у онлајн свет.

Да би унапредили своје дигиталне вештине и своју медијску писменост, ученици и наставници наше школе активно су се укључили у кампању. Дигитално описмењавање услов је за квалитетно и безбедно коришћење нових технологија.

Дигитална писменост представља склоп знања и вештина које се односе на информационо-комуникационе технологије. Нажалост, у Србији је још увек знатан број дигитално неписмених, као и оних који нису користили интернет и рачунаре.

Дигитална компетенција је једна од 8. кључних компетенција, према препоруци Европског парламента. Односи се на познавање и ефикасно коришћење дигиталних технологија за информисање, комуникацију и решавање проблема у свим аспектима живота, али и критички однос према њиховом значају и утицају.

У 21. веку може се рећи да поред писмености и рачунања и дигиталне компетенције спадају у животне вештине!

На мапи догађаја недеље дигиталних вештина погледајте и пронађите догађаје које је припремила СШ „Никола Тесла” Лепосавић

Три тематске целине су основ активности које смо припремили:

    • Представљање школе
    • Јачање дигиталних компетенција запослених
    • Приказ коришћења дигиталних компетенција наставника и ученика и осврт на њихове негативне утицаје

ДијагностиКУЈте своје дигиталне компетенције!