นิทรรศการวิชาการ

"SSM OPEN HOUSE 2019

สุรศักดิ์มนตรีนิทรรศ เจิดจรัสสู่การศึกษา 4.0"


วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ เวทีหน้าอาคาร 4 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ได้รับเกียรติจาก นายโรจนะ กฤษเจริญ

ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ