IFLA Global Vision Discussion

Diskusia ku Globálnej vízii IFLA

Výzvy súvisiace s narastajúcou globalizáciou, ktorým musí čeliť knižničná sféra, môžu byť naplnené a dosiahnuté jedine komplexnou globálnou odozvou zjednotenej knižničnej sféry. Medzinárodná diskusia ku Globálnej vízii IFLA spája tisícky zástupcov knihovníctva na celom svete, aby poskytla vhodný návod na spôsob, akým by zjednotená knižničná sféra mala reagovať na výzvy budúcnosti. Viac informácií o diskusii ku Globálnej vízii IFLA: https://globalvision.ifla.org/about/

Oficiálnym partnerom pre IFLA Global Vision Project na Slovensku je Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Slovenské knihovníctvo na workshope IFLA pre Európu, ktorý sa konal v júli 2017 v Madride, oficiálne zastupovala Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Za SSKK podpísala s ústredím IFLA kontrakt za účelom priameho zapojenia slovenských knihovníkov a knižníc do projektu IFLA Global Vision Project.

Tešíme sa na aktívnu účasť všetkých slovenských knihovníkov a knižníc!

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK), národný asociovaný člen IFLA

Účastníci IFLA Global Vision workshopu pre Európu, Knižnica galérie Prado, Madrid, júl 2017