แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

อาชีวะลงนาม BTS เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มรถไฟความเร็วสูงและระบบราง โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือกับนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ลงนามเป็นพยาน ร่วมกับนายประสิทธิ์ พรหมสุรภัทร ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารบีทีเอส สำนักงานใหญ่ 

โครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา

ไทยประเดิมรถไฟความเร็วสูงที่ 250 กม ต่อ ชม

โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ สาขาวิชาชีพรถไฟและระบบราง

"อุตสาหกรรมระบบราง"ไทยพร้อมแค่ไหน

ระบบราง รองรับคมนาคม-ขนส่งประเทศ