КЊИЖЕВНОСТ

На овим страницама научићемо како да читамо и тумачимо не само књижевна дела, већ и сва уметничка дела - сва људска дела, уопште јер, уметност (и било која форма стваралаштва) представља структуру насталу од симбола, миметичних приказа, или графемских знакова сложених у организовани механизам. Тумачење и читање књижевности заправо је покушај да се у том механизму пронађе правилност, или пак да се уочи намерно изостављање правилности. Лепота се ишчитава и у једном и у другом поступку стварања. Што више читамо, постајемо вештији у разумрвању и тумачењу света у коме живимо, а самим тим, постајемо и образивана особа.