วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

362 หมู่ 3 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130

เบอร์โทรศัพท์ 055-675-123 โทรสาร 055-675-108