SPTec

Vývoj a správa webových sídiel a portálov | návrh a správa počítačových sietí

Mgr. Peter Slížik - SPTec

+421 907 489 177

slizik.sptec@gmail.com

Jozefská 4391/14, 921 01 Piešťany

IČO: 51 061 902, DIČ: 1072810386

Zapísaný v živnostenskom registry Okresný úrad Piešťany číslo : 230-19860