2.Vedecký seminár 2020

2. Vedecký seminár sa vzhľadom na situáciu okolo COVID-19 prezenčnou formou ruší, príspevky z ukončených projektov budú zaslané individuálne a vydané vo vedeckom zborníku.

Valné zhromaždenie Spoločnosti sa vzhľadom na situáciu okolo COVID-19 prezenčnou formou ruší a bude sa riešiť online.


prihlaska02.docx