ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ 2530 จนถึงปัจจุบัน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึุกษาธิการ ได้กำหนดกรอบแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งเป็นการสร้างการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Save Zone) ตลอดจนป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดคนหน้าใหม่ (์No New Face) ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้กรอบแนบคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ "SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฉก.ชน.สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จังหวัดสระแก้ว

นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ศูนย์ฉก.ชน.สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของ ด.ช.สุจินดา ขันทองดี นักเรียน ชั้น ม.2/4 รร.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 01.00 น. ในเบื้องต้นได้มอบสิ่งของเครื่องใช้และเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ฯ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สพม.7 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นส.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 พร้อมด้วย นส.สายรุ้ง ปรางจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองข้อมูลนักเรียนรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รอง.ผวจ.นครนายก ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.นครนายก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก

เรื่องแจ้ง/ประกาศ

  • ประกาศสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื้องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่านเพิ่มเติม)
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่านเพิ่มเติม)

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ขอเลื่อนกิจกรรม "เดิน วิ่ง เพื่อการศึกษา ณ ป่าในเมืองเขาอีโต้ ครั้งที่ 1" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
  • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีเที่เรียน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (อ่านเพิ่มเติม)

Download

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน ดาวน์โหลด

คู่มือการดำเนินงานการับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ดาวน์โหลด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม ( โปรแกรม SET ) คลิ๊กที่นี่
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (โปรแกรม CCT.) คลิ๊กที่นี่
การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา(ระบบ NISPA) คลิ๊กที่นี่
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด ในสถานศึกษา คลิ๊กที่นี่