ข่าวประชาสัมพันธ์

1. Systhesis : สังเคราะห์ข้อมูล 

2. Strategy : กลยุทธ์การพัฒนา 

3. Support : ส่งเสริม 

4. Security : ความปลอดภัยในโรงเรียน 

5. Staff : ทีม 

6. Share : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7. Show : ยกย่องเชิดชู 

8 Summary : สรุป 

สพม.ปจนย ร่วมเข้าแถว เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

           วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พบปะ พูดคุยและเเจ้งข้อราชการสำคัญให้กับข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ทราบ ณ บริเวณ หน้าอาคาร สพม.ปจนย

ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบแว่นตาโครงการ "แว่นตาเพื่อน้อง" 

           วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
และนางสาวสุธิดา ศรีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบแว่นตาโครงการ "แว่นตาเพื่อน้อง" ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ณ ห้องประชุม 403 (ทวารดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี 

ฉก.ชน.สพม.ปจนย ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 

           วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจกับครอบครัวของ เด็กชายสุวิจักขณ์ ปิ่นทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ทำให้นักเรียนเสียชีวิต ในการนี้ ได้มอบเงินกองทุน ฉก.ชน.สพม.ปจนย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน ณ วัดโบสถ์เจริญธรรม ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย ร่วมเข้าแถว เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต 

         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พบปะ พูดคุยและเเจ้งข้อราชการสำคัญให้กับข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ทราบ ณ บริเวณ หน้าอาคาร สพม.ปจนย 

อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

       เมื่อวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นางสาวกุลนิษฐ์ ศิริพันธ์ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร

ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก 

       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา ศรีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครนายก

การจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโควตาโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี คุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2566

       วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นายวาสนา คำพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโควตาโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2566 ในส่วนโควตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ณ หอประชุมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางอัมพา ชุ่มช่อง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

เรื่องแจ้ง/ประกาศ

Download

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด  

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน ดาวน์โหลด

คู่มือการดำเนินงานการับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  ดาวน์โหลด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม ( โปรแกรม SET )  คลิ๊กที่นี่
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (โปรแกรม CCT.) คลิ๊กที่นี่
การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา(ระบบ NISPA) คลิ๊กที่นี่
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด  ในสถานศึกษา  คลิ๊กที่นี่