ระบบเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2566 https://art71.vichakan.net/sm-npm/ 

ระบบเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565  https://esan70.sillapa.net/sm-npm/

ระบบเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562  https://esan69.sillapa.net/sm-npm/ 

จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2562   https://esan69.sillapa.net/sm-mdh3/ 

ระบบเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561  https://esan68.sillapa.net/sm-npm/ 

จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561   https://esan68.sillapa.net/sm-mdh3/ 

ระบบเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560  http://esan67.sillapa.net/sm-npmmdh/

จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560   http://esan67.sillapa.net/sm-mdh3/ 

ระบบเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2559  http://esan66.sillapa.net/sm-npmmdh/ 

จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559   http://esan66.sillapa.net/sm-mdh3/