STUDENTSKÝ PARLAMENT

Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice

O PARLAMENTU:

Studentský parlament Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice je nově zřízen naší škole. Spolupracuje s vedením školy, tím pádem funguje jako komunikační most. Může upozorňovat na chyby, ale také ve spolupráci s vedením školy pořádat parlamentní akce jako kulturní a sportovní akce, diskuzní fóra, charitativní akce, workshopy a vzdělávací akce, kampaně a projekty. Studentský parlament se schází minimálně dvakrát do měsíce.