Alvast een voorsmaakje ...


De pokémonrage was een stormpje in een glas water vergeleken met de grensoverschrijdende gedragsrage, die als een tsunami onze leefwereld overspoelt. In welke mate ligt ’t spelleke van Lierde aan de oorsprong van dit fenomeen? Indien wij gedurende ons 24jarig bestaan door ons speels en flirterig gedrag hiertoe bijgedragen hebben, wensen wij ons hiervoor uiteraard niet te excuseren.

Aangezien evenwel de grote massa zich heden ten dage bezondigt aan grensoverschrijdend gedrag, is de lol er voor ons een beetje af, en kunnen wij er niet onderuit om alweer dwars te liggen.

Door zelfreflectie is het inzicht gegroeid om te focussen op de samenhorigheid in de lokale Lierdese gemeenschap. Tangdaloanien. Alles en iedereen hangt aan elkaar zoals droogsossiessen aan één snoer met elkaar verbonden zijn. Als we grensoverschrijdend zijn, dan is dat met buurgemeenten, al dan niet fusiegeil. Excuseer voor de flirterige toon.

Een monnik sprak volgende wijze woorden: ‘Aan alles komt een eind, uitgezonderd aan een droogsossies. Daar zijn steeds twee eindjes aan. Je mag er nog een stuk van afknabbelen, je houdt steeds twee eindjes over. Behalve wanneer je de droogsossies helemaal opeet. In dat geval, neem een andere droogsossies.’

’t Spelleke van Lierde wenst U een gigantisch grensoverschrijdend 2018. En gedraagt U een beetje.
Sinds 1994 wordt in Lierde 't Spelleke van Lierde gespeeld, een satirisch poppenspel in de vorm van een eindejaarsconference. Lierdese actualiteiten, gebeurtenissen, toestanden (écht gebeurd, half of helemaal verzonnen) en figuren allerhande passeren de revue. Anders gezegd, 't Spelleke van Lierde is poppenkast voor grote mensen die eens goed willen lachen met de stoten van anderen en niet in het minst van zichzelf.

Davidsfonds Lierde organiseerde in 1994 een ludieke gezinsavond met medwerking van Lierdese verenigingen. De Gezinsactie van St.-Maria-Lierde was geinteresseerd en kwam met een heus poppenspel op de proppen. Wilfried Schaubroeck, pillendraaier aan het station, jeugdvriend van Freek Neyrinck, fan van 't Spelleke van Drei Kluite en van 't Spelleke van Goavre, gaf de aanzet en Lierde was op slag verkocht.

Lees verder...

Het eigenaardige en gemeenschappelijke van alle poppenspelen ligt hierin,

dat zij ondergebracht zijn in kleine zaaltjes, rommelkoten, kelders en zolders,

en dit in de volksbuurten, steegjes en sloppen onzer steden. Tevens valt aarn

te stippen, dat ze in alle steden het eigenaardige werk zijn van arbeiders, die

in hun vrije uren hun theater onderhouden, poppen maken, decors

schilderen en hun repertorium samenstellen, zodat we mogen spreken van 'Volkskunst'.


(Uit Het poppenspel in de Nederlanden - 1946)