Privacy verklaring

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Privacyverklaring Speelotheek de Speelhut Berkel en Rodenrijs

Dit is de privacyverklaring van Speelotheek de Speelhut, gevestigd te Berkel en Rodenrijs ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41146355

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens als naam, adres, leeftijd kind. Als (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.

De Speelhut verwerkt de volgende persoonsgegevens: • Naam • Adres • Telefoonnummer • E-mail • Geboortedatum kinderen, voor aanbieders Speelhutbeurs worden ook bankgegevens verwerkt

Van wie verwerkt de Speelhut persoonsgegevens?

Gegevens worden verwerkt van: • leden en vrijwilligers Speelotheek de Speelhut • aanbieders kinderkleding- en speelgoedbeurs de Speelhut

Waarom verwerkt Speelotheek de Speelhut persoonsgegevens?

Als je lid wil worden van de speelotheek en/of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan bij de speelotheek, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid, het lidmaatschapsgeld innen en contact met je opnemen als leen termijnen van speelgoed worden overschreden. Als je eenmaal lid van onze speelotheek bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en e-mailadres om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken en activiteiten zoals de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Ook van alle aanbieders bij de Speelhutbeurs wordt om deze gegevens gevraagd incl. bankgegevens, gegevens van de aanbieders worden uitsluitend gebruikt om aanbieders te informeren over de Speelhutbeurs.

Verwerkt de Speelhut ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. De Speelhut verwerkt geboortedata van de kinderen. Dit is om een goed zicht te krijgen van de leeftijden van de kinderen voor het assortiment van de speelotheek.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is, verwerkt. Na opzegging van het lidmaatschap verwijderen wij de persoonsgegevens na een jaar. Mocht tussentijds besluiten wederom lid te worden zijn je gegevens bij ons bekent.

Is er sprake van uitwisseling van persoonsgegevens?

De Speelhut wisselt geen persoonsgegevens met externe partijen uit.

Inzagerecht persoonsgegevens

Op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen.

Vragen?

Stel ze via de mail: sotdespeelhut@gmail.com

Door lid te worden van de speelotheek en/of aanbieder bij de Speelhutbeurs ga je akkoord met dit privacy-beleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Leden en aanbieders kunnen dit privacy-beleid raadplegen via de website www.speelhut.nl