Sakrala sånger

Repertoar - Sakrala sånger (exempel)

Bach J. S.: Lov, pris och ära (ur Magnificat)

Bach J. S.: O Jesu gör oss väl beredda

Bruckner, A: Virga Jesse

da Viadana Ludovico: Exultate justi in Domino

Fauré Gabriel: Cantue de Jean Racine

Franck Cesar: Panis Angelicus

Gammalkyrkliga introiti: Det är gott att tacka Herren

I dag mån I förnimmaSe, jag bådar er en stor glädje

Händel G. F.: Dotter Sion

Johanson Sven-Eric: Mitt liv har du tänt

Psaltare och lyra

Larsson L.E.: Missa Brevis

Lotscher J. G.: Ära vare Gud i höjden

MacPheeters: Sanctus

Mendelssohn-Bartholdy Felix: Richte mich, Gott

Moren John: Se, vi går upp till Jerusalem

Nielsen Carl: Förunderligt och märkligt

Nordqvist Gustaf: Jul, jul, strålande jul

Olsson Otto: Advent

Rachmaninov Sergej: Ave Maria

Riedel Carl (arr): Tre gammalböhmiska julvisor

Spencer Williametta: At the Round Earth's Imagined Corners

Strandsjö Göte: Att komma hem

Svedlund Karl-Erik (arr): Det blir något i himlen för barnen att få

Söderman, A: Osanna ur Andliga sånger

Thompson Randall: Alleluia

Verdi Giuseppe: Pater noster

Wikström Hans: Halleluja Kristus lever

I dödens bojor

Jag är livets bröd

Jubilate Deo

Ruts sång

Saliga de som ifrån världens öden

Uppstånden är Jesus Krist

Varför söker ni den levande

Wrangö Curt: Laudate Dominum

Lux aeterna

Vår Fader

Salve Regina

Åberg Jan Håkan (arr): I himmelen, i himmelen

Åhlén Waldemar: Sommarpsalm