Repertoar

Vi sjunger klassisk körrepertoar, från medeltid och till modern klassisk musik. Under de senaste åren har vi sjungit Brahms Ein Deutsches Requiem, Mozarts Requiem, flera uppföranden av såväl Johannespassionen som Matteuspassionen av Bach och Förklädd Gud av L-E Larsson, alla tillsammans med Folkoperans Orkester respektive Birka Barockorkester.

Vi har en vårkonsert med huvudsak profant innehåll och en konsert i anslutning till julen. Eftersom vi har anknytning till Svenska kyrkan sjunger vi generellt mycket sakralt, men det brukar också bli en del tillfällen för profan musik.

När vi framför kör- och orkesterverk samarbetar vi ofta med Folkoperan.Här kan du se exempel på vad vi sjungit under de senaste åren:

--------------------------------------------

Större verk för kör och orkester:

J.S. Bach: Johannespassionen

J.S. Bach: Matteuspassionen

W. A. Mozart: Requiem

Johann Sebastian Bach: Magnificat

Hans Wikström: Missa Serena

Curt Wrangö: Missa in Memoriam

J. Brahms: Ein deutsches Requiem

W.A. Mozart: Kröningsmässan

Lars-Erik Larsson: Förklädd Gud

J Haydn: Mässa i C-dur "Pukmässa"

Exempel på sakrala sånger finns här

Exempel på profana sånger finns här