eTwinning projects

Projekty realizowane

w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu

rok szkolny 2021/2022

eTwinning to społeczność szkół w Europie

eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. eTwinning jest współfinansowany przez Erasmus+, Europejski program dla Edukacji, Szkoleń, Młodzieży i Sportu.

Kartka dla Polski 2021

Postcard for Polish Independence Day 2021

https://wakelet.com/wake/Z5vmA-9BFNUXvZm_xiq8X

Math meets Art