Samorząd UczniowskiSamorząd Uczniowski 2020/2021

Przewodnicząca SU - Klaudia Jaskros, uczennica klasy VIII

Zastępca przewodniczącej - Maria Zaborska, uczennica klasy VIIa

Sekretarz - Dawid Adamus, uczeń klasy VIIb

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie samorządów klas IV - VIII

Szkolny zespół pomocy koleżeńskiej w nauce

Klasa VIII: Klaudia Jaskros, Mikołaj Pawelec

Klasa VII a: Zuzanna Mazur, Maria Zaborska

Klasa VII b: Albert Sępioł, Antoni Myszka

Klasa V: Karolina Kozieł, Hanna Kotowska

klasa IV: