Soutěž - časopis Včelařství

Na těchto stránkách se budete dozvídat informace k soutěžím, které jsou na stránkách pro včelaříky v časopise Včelařství.

Název soutěže na příští školní rok

I v příštím školním roce 2019/2020 plánujeme v časopise Včelařství zveřejňovat pravidelné soutěžní úkoly.

Rádi bychom tuto "celoroční" soutěž, jejíž nejaktivnější soutěžící se o podzimních prázdninách budou účastnit setkání v Nasavrkách, pojmenovali.

Obracíme se na Vás, naše soutěžící, s prosbou, zda by jste nám navrhli název celoroční soutěže. Také bychom měli radost, kdyby jste vymysleli i název pro pravidelná podzimní setkávání.

Pokud Vás nějaký název napadne, vyplňte ho v našem elektronickém dotazníku. Autoři vítězných návrhů pak budou oceněni.

Odkaz na dotazník: https://goo.gl/forms/lcpQEXiO2zWu5leU2

Poznámka

Řiďte se, prosím, pokyny v soutěžním formuláři. Formulář sám vyhodnocuje správné odpovědi. Rozeznává i velká a malá písmena. Proto je v zadání výslovně napsáno, aby se odpovědi zaznamenávaly s malými písmeny. Výjimku tvoří jména a názvy, kde se píše na začátku slova písmeno velké.

Od září 2018 do června 2019 budete v časopise Včelařství (na stránkách pro včelaříky) nacházet různé soutěžní úkoly.

Správné odpovědi budete vkládat do soutěžních formulářů, které budou k dispozici na těchto stránkách.

Každý měsíc vylosujeme ze správných odpovědí jednoho výherce, který dostane drobnou cenu od Českého svazu včelařů.

Nejaktivnější soutěžící budou pozváni na setkání, které se uskuteční o podzimních prázdninách ve školním roce 2019/2020.

Vyberte si v menu "Soutěže" správný měsíc.