Tutkimus ja kehittäminen

Sosiaalityö kehittyy jatkuvasti muun yhteiskunnan mukana. Täältä löydät ajankohtaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet, joihin Päijät-Hämeen työikäisten sosiaalityössä on osallistuttu.