Tarinat ja ilmiöt

Rakenteellisen sosiaalityön tarkoituksena on nostaa esiin ilmiöitä, jotka kertovat yhteiskunnan heikompiosaisten tilasta. Tarinoiden avulla halutaan kuvailla, minkälaista on sosiaalityön arki, joka on perinteisesti jäänyt melko etäiseksi ja tuntemattomaksi. Sosiaalihuollon asiakkaat ovat useimmiten yhteiskunnan hiljaisinta väestönosaa ja rakenteellisen sosiaalityön yhtenä tavoitteena on nostaa heidän ääntään kuuluviin.