Työttömien terveystarkastukset


Työttömien oikeudesta kunnallisiin terveystarkastuksiin säädetään terveyden­huoltolaissa. Laki tuli voimaan toukokuussa 2011.

Kyse on työ- ja toimintakyvyn arvioinnista, yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

Tarkoituksena on tukea työttömän työ- ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia sekä edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Tarvittaessa henkilöt on ohjattava hoitoon tai lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.

Terveystarkastus sisältää terveydentilan kartoituksen, mahdollisen lähetteen verikokeisiin ja tarvittaessa ohjauksen lääkärille tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle.

Kuva: Pixabay