งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

ข้อมูลประชาสัมพันธ์