Några laborationer från Sörängens Basår

Laborationerna och övningsuppgifterna kan att användas av vem som helst utan några restriktioner, undantaget för kommersiell användning

Biokemi & Bioteknik

Lab 085.1 Fermentering.pdf
Lab 089.3 Proteiners egenskaper.pdf

Människans fysiologi

Lab #175.1 Enzymkinetik för katalas .pdf

Organisk kemi