Några laborationer från Sörängens Naturvetenskapliga Basår

För naturvetenskapligt basår samt gymnasiets naturvetenskapliga linje

Sidan uppdateras kontinuerligt!

Laborationerna och övningsuppgifterna kan att användas av vem som helst utan några som helst restriktioner, undantaget för kommersiell användning.

Frågor? <johanlarsmalm@gmail.com>

Organisk kemi & Läkemedelskemi

Lab #067.1 Synthesis of Lidocaine

Biokemi & Bioteknik

Lab 085.1 Fermentering.pdf
Lab 089.3 Proteiners egenskaper.pdf

Människans fysiologi

Lab #172.2 Nedbrytning av protein i magsäcken
Lab #175.1 Enzymkinetik för katalas .pdf