*** ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รอ. เขต 1 ***

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายสุกิจ กลาง สุข นายปริญญา นวลรักษา นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยบอร์ดบริหารการศึกษา และคณะกรรมการการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2564 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ได้ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ในปี 2563


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตรีคาม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ข้าราชการครู และนักเรียน โรงเรียนดำดำบัวรองวิทยา เฝ้ารับเสด็จฯ


>> ผลงานที่ภาคภูมิใจ

>> คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ

>> รวมลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 103/1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ :: 043 513003

โทรสาร :: 043 514014

E-mail : roietarea1@gmail.com