สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔